כנס: דיני חברות וממשל תאגידי

לרישום יש למלא את הפרטים הבאים:

 

 
שם פרטי:    
Private Name:
   
שם משפחה:    
Last Name:
   
תעודת זהות:
ID:
   
טלפון  נייד:
Email:
   
אימייל:
Private Name: