סדנא להקניית כלים ומיומנויות לכתיבה ופרסום מאמרים

לרישום יש למלא את הפרטים הבאים:

 

שם פרטי:    
   
שם משפחה:    
   
פקולטה:
   
טלפון  נייד:
   
אימייל: